เนื่องจากลักษณะตามปกติของการให้บริการเว็บไซต์ เป็นการสื่อสารแบบสองทาง ทำให้ทางผู้จัดทำเว็บไซต์แม็กการ์ตูน ดอท คอม ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียด และ แหล่งที่มาของเนื้อหาทั้งหมด ภายในเว็บไซต์ได้ ดังนั้นทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับรองความถูกต้องของสิ่งใด ๆ ก็ตามที่ถูกนำเสนอ และถูกนำมาให้บริการภายในเว็บไซต์ สิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ บทความ แต่หมาย รวมถึง ฐานข้อมูล ความรู้ เนื้อเรื่อง การ์ตูน รูปภาพ คำพูด บทพูด ปุ่มเชื่อมโยงต่าง ๆ และองค์ประกอบอื่น ๆ ด้วย

       หากการนำเสนอข้อมูล การให้บริการ และ/หรือการใช้บริการดังกล่าว ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม จะถือว่าเป็น ความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ และ/หรือ บุคคลนั้น ๆ เอง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการชมและใช้งานด้วยตัวท่านเอง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวท่าน โปรดสละเวลาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ในเอกสารเงื่อนไขการให้บริการ (Terms of Use) ด้วย
*ทางเว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวข้างต้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
 
TM & ©1999-2008 Binary Neighborhood Co., Ltd. [ Binhood Studio ]
Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.