Magcartoon Playground
Magcartoon Playground : เงื่อนไขการสมัครสมาชิก (Registration Agreement Terms)

เงื่อนไขในการสมัครสมาชิก Magcartoon Playground มีดังนี้

    - คุณจะไม่โพสต์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเมือง ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
    - คุณจะไม่โพสต์ใด ๆ ก็ตามที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ก้าวร้าว อนาจาร อุจาดตา หรือ เข้าข่ายลักษณะดังกล่าว
    - คุณจะไม่โพสต์ใด ๆ ก็ตามที่เจตนาใส่ความผู้อื่น ให้ถูกเกลียดชังหรือเสียหาย
    - คุณจะไม่โพสต์ใด ๆ ก็ตามที่ก่อให้เกิดความแตกแยก ทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย
    - คุณจะไม่โพสต์ใด ๆ ก็ตามที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลนั้น
    - คุณจะไม่โพสต์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และละเมิดลิขสิทธิ์
    - คุณจะไม่โพสต์ใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับประกาศธุรกิจ หรือ โฆษณา
    - คุณจะไม่โพสต์ใด ๆ ก็ตามที่เป็นการชักจูง หรือชี้นำในทางที่มิชอบ
    - คุณจะไม่ฟลัด ( flood )กระทู้ เพราะจะถือว่าเจตนาทำให้ระบบเกิดขัดข้อง ( อันนี้มีความผิดทางกฎหมายนะจ๊ะ )
    - คุณจะไม่ปั๊ม Point โดยเด็ดขาด

( ลักษณะที่เข้าข่ายการปั๊มพ้อยท์ ได้แก่ โพสต์ข้อความซ้ำ ๆ โพสต์ข้อความติด ๆ กัน โพสต์อีโมติคอนจำนวนมาก ๆ โพสต์กระทู้เปล่า โพสต์ข้อความที่ไม่ได้ศัพท์ เช่น oljbdfbsf, สนฟาพเฟไา เป็นต้น )

มารยาทอื่นๆ ในการใช้งานใน Magcartoon Playground ที่ควรทราบ

    - ควรใช้ถ้อยคำที่สุภาพ
    - ไม่ควรโพสต์ข้อความลูกโซ่
    - ไม่ควรโพสต์เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวโดยไม่จำเป็น เช่น ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพราะอาจมีผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้
      และก่อให้เกิดความเสียหายได้
    - กระทู้ที่เก่าแล้ว และไม่ได้มีประโยชน์ ก็ไม่ควรขุดขึ้นมา แต่ถ้าต้องการขุดจริง ๆ ก็ไม่ควรขุดขึ้นมามากจนเกินไป
      เพราะจะทำให้กระทู้ใหม่ ๆ นั้นร่วงไปอยู่หน้าอื่นได้
    - รูปภาพแทนตัว ควรเลือกภาพที่เหมาะสม ไม่ควรมีสัญลักษณ์ หรือ คำหยาบคายในภาพนะ
    - สำหรับการตั้งกระทู้ใหม่ ควรตั้งที่ไม่ซ้ำกับผู้ที่เคยตั้งมาแล้ว และในการตั้งกระทู้ของแต่ละคนต่อวัน
      ก็ไม่ควรตั้งเยอะจนเกินไป เพราะจะทำให้กระทู้ใหม่ของเพื่อนคนอื่นนั้นร่วงไปอยู่หน้าอื่นได้

    คุณสามารถอ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกเพิ่มเติมได้จาก Terms of Use หากคุณกระทำผิดเงื่อนไข และมารยาทในการใช้งานใน Magcartoon Playground คุณยินดีให้ทางทีมงาน Magcartoon.com แจ้งเตือน, ลบ, แก้ไขข้อความ, พิจารณาโทษ และระงับสิทธิ์การเป็นสมาชิกแม็กการ์ตูน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งหมดนี้จะถูกพิจารณาตามความเหมาะสมโดยทีมงาน Magcartoon.com

ถ้าคุณคลิก "หากคุณอ่านเงื่อนไขโดยละเอียด และยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว กดที่นี่เพื่อสมัครสมาชิก" ถือว่าคุณได้ยอมรับทุกเงื่อนไขที่กล่าวมาแล้ว