นโยบายสิทธิส่วนบุคคล (PRIVACY POLICY)
  1. การเก็บข้อมูล
 

          เว็บไซต์ แม็กการ์ตูน ดอท คอม อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและความคิดเห็นส่วนตัวของท่าน ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับเราในการพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ ที่เราจะมอบให้ท่าน สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก ข้อมูลของท่าน จะถูกจัดเก็บในขณะที่ท่านทำการลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก

  2. ระบบรักษาความปลอดภัย
 

          ในการ Log-in เพื่อเข้าใช้บริการ ระบบรักษาความปลอดภัยของเรา จะถามรหัสผ่านของท่านทุกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้ท่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่านท่านจึงเป็นผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวเหล่านั้นได้ เมื่อ Log-in เข้าไปในระบบแล้ว ท่านสามารถเข้าไปแก้ไข ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่เพื่อความปลอดภัย ระบบรักษาความปลอดภัย อาจขอตรวจสอบรหัสผ่านของท่านอีกครั้งก่อนที่จะอนุญาตให้มีการแก้ไขเพื่อความปลอดภัยสูงสุด ทางเราขอให้ท่าน เก็บรักษา Username และ Password ไว้เป็นความลับ และถ้าท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่นโปรด Log out ทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการของเรา หรือ ปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงานแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นลักลอบใช้งาน Login name ของท่าน

  3. การเก็บข้อมูลของสมาชิก
 

          จุดประสงค์หลักในการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิก คือ การนำไปใช้เพื่อการพัฒนาการให้บริการที่เหมาะสมแก่สมาชิก รวมถึงการนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสม แต่โปรดมั่นใจได้ว่า ผู้โฆษณาจะไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในการเข้าถึงข้อมูลของท่านสมาชิกโดยตรงเพราะทางเราจะเป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิกทุกท่านแต่เพียงผู้เดียว

  4. การใช้ข้อมูลเพื่อการโฆษณา
 

          เนื่องจากการบริการนี้เป็นการบริการแบบไม่คิดค่าใช้จ่ายจากท่าน ด้วยเหตุนี้เองทางเราจำเป็นต้องหารายได้จากการโฆษณาเข้ามาสนับสนุน เพื่อให้การบริการในรูปแบบนี้ดำเนินต่อไปได้ ดังนั้นข้อมูลของท่านอาจถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิกเอง เช่น ใช้เพื่อวิเคราะห์ หาข้อสรุปสำหรับการนำเสนอโฆษณา ในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสมาชิก

  5. การเก็บข้อมูลของสมาชิกในกรณีพิเศษ
 

         กรณีที่ทางเราจัดกิจกรรมพิเศษขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทต่าง ๆ อาจทำให้ทางเราต้องทำการขอข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ ข้อมูลทั้งหมดที่ถูกเก็บรวบรวม ในกรณีนี้ อาจจะถูกนำเสนอต่อบริษัทที่ให้การสนับสนุน ซึ่งสมาชิก จะได้รับการแจ้งให้ทราบ ก่อนที่จะมีการเก็บข้อมูล ในกรณีนี้ สมาชิกมีสิทธิ์พิจารณาตัดสินใจร่วมหรือไม่เข้าร่วม

  6. การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชน
 
          โดยปกติแล้ว เรามิได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกต่อผู้อื่น เว้นแต่ในกรณีที่เราได้รับอนุญาตจากท่าน และ/หรือ ในกรณีพิเศษ ดังนี้
  - ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมดแก่พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ ผู้ให้การสนับสนุนทางธุรกิจ ของเรา
- ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมด ถ้าทางเราเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลนั้น จะมีผลต่อการจำแนก การติดต่อ และ การดำเนินการ ที่เกี่ยวข้อกับเหตุการณ์ที่ทำให้มีผู้ได้รับความกระทบกระเทือน หรือความเสียหาย
- ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่เป็นการร่วมมือกับทางราชการหรือการใช้ข้อมูลสำหรับการดำเนินการทางด้านกฎหมาย
- ทางเราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูล บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีที่ทางเราเห็นว่าจำเป็นต่อการรักษา และ/หรือ การพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการให้บริการ
   
 
 
 
TM & ©1999-2008 Binary Neighborhood Co., Ltd. [ Binhood Studio ]
Use of this site signifies your agreement to the Terms of Use.